Privacyverklaring

GAMBLING.COM GROUP LIMITED

PRIVACY- EN COOKIEBELEID

GDC Media Limited, een dochteronderneming van Gambling.com Group Limited (Nasdaq: GAMB) ("GAMB"), is de eigenaar van de websites die worden beheerd door en namens GDC.

De termen "GDC", "wij", "ons" of "onze" verwijzen gezamenlijk naar GAMB en haar huidige en toekomstige dochterondernemingen ("Groepsleden").

GDC Media Limited heeft de exploitatie van bepaalde GDC websites op bepaalde geografische locaties in licentie gegeven aan andere Groepsleden, waaronder:

(a) alle GDC websites die actief zijn in de Verenigde Staten aan GDC America, Inc;

(b) bepaalde GDC websites in de Verenigde Staten aan Roto Sports, Inc, onder een sublicentie van GDC America; en

(c) bepaalde GDC websites die wereldwijd actief zijn (met uitzondering van de Verenigde Staten), aan NDC Media Limited.

Dit privacy- en cookiebeleid ("beleid") beschrijft de praktijken van GDC Media Limited en de Groepsleden die betrokken zijn bij de exploitatie van de websites van GDC op verschillende geografische locaties en de rechten en keuzes die beschikbaar zijn voor personen met betrekking tot persoonsgegevens.

1. DOEL VAN DIT BELEID

GDC respecteert uw privacy en doet er alles aan om uw persoonsgegevens te beschermen. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die betrekking hebben op een identificeerbare persoon. Hieronder vallen geen gegevens waarbij de mogelijkheid om een persoon te identificeren is verwijderd (anonieme gegevens).

Dit Beleid beschrijft uw rechten en keuzes met betrekking tot uw persoonlijke gegevens. Het is belangrijk dat u het Beleid zorgvuldig doorleest. Als u vragen hebt over dit Beleid, inclusief verzoeken om uw wettelijke rechten uit te oefenen, kunt u contact met ons opnemen zoals hieronder uiteengezet.

Wij kunnen dit Beleid te allen tijde en van tijd tot tijd wijzigen als dat nodig is voor bepaalde diensten van GDC en om te voldoen aan lokale wetten of voorschriften over de hele wereld, onder meer door aanvullende informatie te verstrekken aan gebruikers in bepaalde rechtsgebieden. Dit beleid is niet van toepassing op de verwerking door GDC van de persoonsgegevens van haar personeel, zoals werknemers en aannemers.

We geven hier ook belangrijke aanvullende informatie die alleen van toepassing is op personen die gevestigd zijn (i) in de lidstaten van de Europese Unie, landen in de Europese Economische Ruimte, het Verenigd Koninkrijk en Zwitserland (gezamenlijk "Europa" of "Europees"), (ii) in Brazilië, en (iii) in Californië, Colorado, Connecticut, Nevada, Utah en Virginia in de Verenigde Staten:

· Europese en Braziliaanse gebruikers moeten de belangrijke informatie hieronder lezen.

· Inwoners van Californië, Colorado, Connecticut, Nevada, Utah en Virginia moeten de belangrijke informatie hieronder lezen met betrekking tot onze omgang met persoonlijke gegevens.

Onze websites kunnen koppelingen bevatten naar websites, plug-ins en applicaties van derden. Als u op deze koppelingen klikt of deze koppelingen inschakelt, kunnen derden gegevens over u verzamelen, gebruiken of anderszins verwerken. Wij hebben geen controle over deze websites van derden en zijn niet verantwoordelijk voor hun privacyverklaringen. Wanneer u een van onze websites verlaat, raden we u aan het privacybeleid te lezen van elke website die u bezoekt.

2. DE PERSOONLIJKE GEGEVENS DIE WE VERZAMELEN

We verzamelen persoonlijke gegevens over personen uit verschillende bronnen die hieronder worden beschreven. Waar van toepassing laten we u weten hoe we uw gegevens willen gebruiken voordat we ze verzamelen, zodat u kunt beslissen of u die informatie wel of niet wilt verstrekken. Wij kunnen verschillende soorten persoonsgegevens over u verzamelen, gebruiken, opslaan en overdragen ("Persoonsgegevens") die wij als volgt hebben gegroepeerd:

"Persoonlijke informatie" omvat alle informatie waarmee u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd, waaronder uw naam, achternaam, e-mailadres, telefoonnummer of mobiele nummer.

"Profielgegevens" omvatten een gebruikersnaam, wachtwoord en een profielafbeelding die een individu kan aanmaken en uploaden op een van onze websites of mobiele applicaties, samen met alle andere informatie die een individu invoert in zijn accountprofiel;

"Financiële rekeninggegevens" omvatten gegevens van betaalkaarten of bankrekeningen;

"Gegevens over het wervingsproces" omvatten het cv en de begeleidende brief van een sollicitant en aantekeningen die tijdens uw wervingsproces zijn gemaakt met betrekking tot een sollicitatie en een sollicitatiegesprek met een sollicitant, en andere informatie die door een sollicitant is verstrekt, zoals beroepscertificaten en vaardigheden, onderwijs- en werkgeschiedenis en andere informatie van het type dat in een cv of begeleidende brief is opgenomen;

"Technische gegevens" omvatten het internetprotocoladres (IP-adres), browsertype en -versie, tijdzone en locatie, besturingssysteem en platform en andere technologie op de apparaten die u gebruikt om toegang te krijgen tot onze websites;

"Gebruiksgegevens" omvatten informatie over hoe u onze websites gebruikt.

We kunnen ook "Samengevoegde gegevens", zoals statistische of demografische gegevens, verzamelen, gebruiken en delen voor welk doel dan ook. Verzamelde gegevens kunnen worden afgeleid van uw persoonlijke gegevens, maar worden wettelijk niet als persoonlijke gegevens beschouwd omdat deze gegevens uw identiteit niet direct of indirect onthullen.

We kunnen opnames bewaren van telefoongesprekken die u hebt achtergelaten voor onze klantenservice.

We verzamelen automatisch technische gegevens en gebruiksgegevens. Als u een mobiel apparaat gebruikt, verzamelen we gegevens die uw mobiele apparaat identificeren, apparaatspecifieke instellingen en kenmerken, app-crashes en andere systeemactiviteit.

We verzamelen geen informatie over uw ras, etniciteit, religieuze of filosofische overtuigingen, geslacht of seksuele geaardheid, politieke opvattingen, vakbondslidmaatschap, informatie over uw gezondheid en genetische en biometrische gegevens. Als je echter bij ons solliciteert naar een baan, verzamelen we informatie over strafrechtelijke veroordelingen en overtredingen.

3. VERZAMELEN VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS

We kunnen verschillende methoden gebruiken om gegevens van en over u te verzamelen, waaronder de volgende:

· Directe interacties. Je kunt ons je Persoonsgegevens en Wervingsprocesgegevens verstrekken door: a) het invullen van een sollicitatieformulier op onze Carrière pagina, b) het verstrekken van een e-mailadres om je te registreren op onze websites en/of onze nieuwsbrief te ontvangen, of c) het verstrekken van je contactgegevens via ons registratie- en/of nieuwsbrievenformulier.

· Indirecte interacties. U kunt uw Persoonsgegevens indirect aan ons verstrekken door een e-mailadres en/of contactgegevens op te geven om u te registreren bij websites van en/of nieuwsbrieven of andere vormen van communicatie te ontvangen van entiteiten waarmee wij een overeenkomst hebben om samen te werken en diensten aan te bieden ("Mediapartners").

· Geautomatiseerde technologieën. Tijdens uw interactie met onze websites verzamelen we automatisch Technische Gegevens over uw apparatuur, browsehandelingen en -patronen. We verzamelen deze gegevens met behulp van cookies, serverlogs en andere soortgelijke technologieën.

· Derden of openbaar beschikbare bronnen. Wij kunnen samenwerken met derden (zoals inhoudleveranciers en analysebedrijven waaronder Google Analytics, OptInMonster, Hotjar en Convert.com) om ons te helpen de diensten van onze website te verbeteren, inclusief om u relevante en interessante inhoud te bieden en om analyses en metingen uit te voeren om te begrijpen hoe onze diensten worden gebruikt. Deze bedrijven kunnen automatisch informatie over u verzamelen in verband met uw bezoek.

Over het algemeen zijn onze websites toegankelijk en bruikbaar zonder registratie en zonder dat je ons Persoonsgegevens (Persoonsgegevens, Profielgegevens en/of Gegevens van Wervingsprocessen) hoeft te verstrekken. Je kunt ervoor kiezen om informatie te ontvangen over promoties, bonussen, weddenschappen, tips en strategieën door je in te schrijven op een of meer van onze mailinglijsten door je e-mailadres op te geven. Je kunt je te allen tijde afmelden voor het ontvangen van dergelijke communicatie door ons te schrijven of door te klikken op de knop "afmelden" in een van onze e-mails aan jou. Als u contact met ons opneemt, per e-mail, via contactformulieren of in andere geschriften, kunnen we een kopie van die correspondentie bewaren. Wij zullen uw Persoonsgegevens niet delen met derden voor marketingdoeleinden, tenzij u ons hiervoor uw uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven en/of, met betrekking tot onze Mediapartners, u toestemming hebt gegeven om marketingcommunicatie van deze Mediapartners te ontvangen. U kunt uw toestemming intrekken door rechtstreeks contact op te nemen met deze mediapartners. U kunt uw toestemming aan onze mediapartners niet intrekken door contact op te nemen met de Groep.

4. GEBRUIK VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS

Wij kunnen uw Persoonsgegevens gebruiken voor:

Het leveren van onze diensten, die kunnen bestaan uit:

· Het exploiteren, evalueren, onderhouden, verbeteren en aanbieden van de functies en functionaliteit van onze diensten;

· Het uitvoeren van een betalingstransactie die door u is geïnitieerd;

· Met u communiceren over uw account bij ons (als u er een hebt), inclusief door u servicegerelateerde e-mails of berichten te sturen (bijvoorbeeld berichten over accountverificatie, wijzigingen of updates van de functionaliteit van onze diensten, technische en beveiligingsmeldingen en waarschuwingen en ondersteuningsberichten)

· Het personaliseren van de manier waarop we onze diensten aanbieden;

· Ons bedrijf beheren en beschermen; en

· Ondersteuning en onderhoud bieden voor onze diensten, inclusief het beantwoorden van uw servicegerelateerde verzoeken, vragen en feedback.

Voor onderzoek en ontwikkeling

We gebruiken de informatie die we verzamelen voor onze eigen onderzoeks- en ontwikkelingsdoeleinden, waaronder:

· Onze diensten ontwikkelen of verbeteren; en

· Het ontwikkelen en creëren van analyses en gerelateerde rapportages.

Marketing

Wij kunnen uw Persoonsgegevens gebruiken om ons een beeld te vormen van welke diensten wij denken dat u wilt of nodig hebt of wat voor u interessant kan zijn.

Wij kunnen contact met u opnemen voor marketingcommunicatie met gebruikmaking van de Persoonsgegevens die u ons hebt verstrekt als u actief uw interesse hebt getoond in het gebruikmaken van onze diensten of gebruik hebt gemaakt van onze diensten en u er in geen geval voor hebt gekozen deze marketing niet te ontvangen, voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving.

U kunt ons op elk gewenst moment vragen om te stoppen met het sturen van marketingberichten door contact met ons op te nemen via onderstaande gegevens of door te klikken op de opt-out-link in elk marketingbericht.

Als u ervoor kiest om geen marketingberichten van ons te ontvangen, gaan we door met onze andere relevante activiteiten waarbij uw Persoonsgegevens worden gebruikt, waaronder het versturen van niet-marketingberichten.

Het beheren van onze werving en verwerking van sollicitaties

Wij verwerken Persoonsgegevens, zoals informatie die bij ons wordt ingediend in een sollicitatie, om onze wervingsactiviteiten te vergemakkelijken en sollicitaties te verwerken, zoals het evalueren van een kandidaat voor een sollicitatie en het bijhouden van wervingsstatistieken.

Voldoen aan de wet

Wij gebruiken uw Persoonsgegevens als wij dat nodig en gepast achten om te voldoen aan toepasselijke wetten, wettelijke verzoeken en juridische procedures, zoals het reageren op dagvaardingen of verzoeken van overheidsinstanties.

Naleving, fraudepreventie en veiligheid

We gebruiken je Persoonsgegevens als we dat nodig of gepast achten om (a) de algemene voorwaarden van onze diensten af te dwingen; (b) onze rechten, privacy, veiligheid of eigendom en/of die van jou of anderen te beschermen; en (c) frauduleuze, schadelijke, ongeautoriseerde, onethische of illegale activiteiten te beschermen, te onderzoeken en tegen te gaan.

Met uw toestemming

In sommige rechtsgebieden kan de toepasselijke wetgeving ons verplichten om uw toestemming te vragen voor het gebruik van uw Persoonsgegevens in bepaalde contexten, bijvoorbeeld wanneer we u bepaalde marketingberichten willen sturen. Als wij uw toestemming vragen om uw Persoonsgegevens te gebruiken, hebt u het recht om uw toestemming op elk gewenst moment in te trekken op de manier die is aangegeven toen wij om de toestemming vroegen of door contact met ons op te nemen. Als u toestemming hebt gegeven voor het ontvangen van marketingberichten van onze externe partners, waaronder onze mediapartners, kunt u uw toestemming intrekken door rechtstreeks contact op te nemen met deze partners (en niet met ons).

Anonieme gegevens maken

Wij kunnen anonieme gegevens creëren op basis van uw Persoonsgegevens en andere personen van wie wij Persoonsgegevens verzamelen. Wij maken van Persoonsgegevens anonieme gegevens door informatie uit te sluiten die de gegevens tot jou persoonlijk identificeerbaar maakt en gebruiken die anonieme gegevens voor onze rechtmatige zakelijke doeleinden.

5. Aan wie verstrekken wij Persoonsgegevens

Het is mogelijk dat we uw gegevens aan de volgende partijen moeten verstrekken:

Groepsleden

Wij kunnen uw Persoonsgegevens bekendmaken aan andere Leden van de Groep voor doeleinden die in overeenstemming zijn met dit Beleid.

Dienstverleners

Wij kunnen derden inhuren om namens ons diensten te beheren en te verlenen (zoals derden die klantenondersteuning verlenen, die wij inhuren om onze websites, mobiele toepassingen en IT-systemen te hosten, beheren, onderhouden en ontwikkelen en die ons helpen bij het verwerken van betalingen). Deze derden mogen uw informatie alleen gebruiken zoals door ons aangegeven en op een manier die in overeenstemming is met dit beleid. Het is deze derden verboden om uw informatie voor andere doeleinden te gebruiken of openbaar te maken.

Deelnemers aan de transactieverwerkingsketen

Wij kunnen uw Persoonsgegevens delen met bedrijven in de transactieverwerkingsketen in verband met het verwerken van een betalingstransactie, zoals handelaren, banken of andere kaartuitgevers, kaartassociaties, exploitanten van debetnetwerken en hun leden.

Professionele adviseurs

Wij kunnen uw Persoonsgegevens bekendmaken aan professionele adviseurs, zoals advocaten, bankiers, accountants en verzekeraars, in het kader van de professionele diensten die zij aan ons verlenen.

Overdrachten naar derden

Wij kunnen uw Persoonsgegevens doorgeven aan derden, zoals onze Mediapartners en andere externe zakenpartners, om onze diensten te kunnen leveren. Wanneer we gegevens delen met derden, zorgen we er altijd voor dat er een geschikt contract is, dat de informatie die wordt gedeeld op een veilige manier wordt overgedragen en dat we alleen de minimaal benodigde hoeveelheid van je informatie delen. We zullen je informatie nooit verkopen aan derden.

Als de derde partij een gegevensbeheerder is, hebben zij dezelfde verplichtingen onder de gegevensbeschermingswetgeving om uw gegevens te beschermen als wij.

Wanneer de derde partij een gegevensverwerker is, eisen we dat deze derde partijen voldoende waarborgen bieden dat de noodzakelijke waarborgen en controles zijn geïmplementeerd om te garanderen dat er geen impact is op uw rechten en vrijheden met betrekking tot gegevens.

Naleving van wetten en wetshandhaving; bescherming en veiligheid

GDC kan informatie over u bekendmaken aan overheidsfunctionarissen, rechtshandhavers of private partijen zoals vereist door de wet, en dergelijke informatie bekendmaken en gebruiken zoals wij noodzakelijk of gepast achten om (a) te voldoen aan toepasselijke wetten en wettelijke verzoeken en juridische procedures, zoals om te reageren op dagvaardingen of verzoeken van overheidsinstanties; (b) de algemene voorwaarden af te dwingen die van toepassing zijn op onze services; (c) onze rechten, privacy, veiligheid of eigendom en/of die van u of anderen te beschermen; en (d) frauduleuze, schadelijke, ongeautoriseerde, onethische of illegale activiteiten te beschermen, te onderzoeken en tegen te gaan.

6. Internationale overdracht van GEGEVENS

GAMB is gevestigd op het Kanaaleiland Jersey en GDC opereert wereldwijd, met hoofdkantoren in de Verenigde Staten en Ierland. Het postadres van ons hoofdkantoor is 22 Greenville St., St. Helier, Kanaaleiland Jersey JE4 8PX. Uw persoonlijke gegevens kunnen worden overgedragen naar andere locaties buiten uw staat, provincie, land of andere overheidsjurisdictie waar wij, onze externe partners, waaronder onze mediapartners, of onze serviceproviders kantoren hebben en waar de privacywetgeving mogelijk niet dezelfde bescherming biedt als in uw rechtsgebied. Als we een dergelijke overdracht uitvoeren, eisen we dat de ontvangers van uw persoonlijke gegevens gegevensbeveiliging en -bescherming bieden in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

Europese gebruikers moeten de belangrijke informatie hieronder in Sectie 9 lezen over de overdracht van persoonlijke gegevens buiten uw regio/land.

7. GEGEVENSBEVEILIGING EN -BEWARING

Wij hebben passende beveiligingsmaatregelen getroffen waarvan wij redelijkerwijs aannemen dat deze voorkomen dat uw Persoonsgegevens per ongeluk verloren gaan, worden gebruikt of op onbevoegde wijze toegankelijk zijn, worden gewijzigd of openbaar worden gemaakt. Daarnaast beperken we de toegang tot je Persoonsgegevens tot werknemers, agenten, contractanten, dochterondernemingen, aangesloten bedrijven en andere derden die deze gegevens nodig hebben voor hun werk. Zij verwerken je Persoonsgegevens alleen in onze opdracht en zijn onderworpen aan een geheimhoudingsplicht. We hebben commercieel redelijke procedures ingesteld om vermoedelijke schendingen van Persoonsgegevens aan te pakken en zullen u en alle toepasselijke toezichthouders op de hoogte stellen van een schending indien we daartoe wettelijk verplicht zijn.

Wij zullen de relevante Persoonsgegevens verwerken en opslaan zolang dat nodig of vereist is om te voldoen aan onze wettelijke, contractuele of statutaire verplichtingen en/of voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van juridische claims.

8. UW RECHTEN EN KEUZES

In dit gedeelte beschrijven we de rechten en keuzes die beschikbaar zijn voor alle gebruikers. Gebruikers die zich in Europa en Brazilië bevinden, moeten aanvullende informatie over hun rechten lezen in paragraaf 9 hieronder.

Marketingcommunicatie

U kunt ons op elk gewenst moment vragen om te stoppen met het sturen van marketingberichten door contact met ons op te nemen of door te klikken op de opt-out-link in elk marketingbericht. U kunt servicegerelateerde en andere niet-marketingberichten blijven ontvangen.

Ervoor kiezen om uw Persoonlijke gegevens niet te verstrekken

Wanneer wij u rechtstreeks om Persoonsgegevens vragen, hoeft u deze niet aan ons te verstrekken. Als u besluit de gevraagde informatie niet te verstrekken, kunnen wij u in sommige omstandigheden geen diensten leveren. Wij kunnen uw transactie dan bijvoorbeeld niet verwerken.

Uw gegevens inzien, wijzigen of verwijderen

In sommige rechtsgebieden kunnen personen op grond van de toepasselijke wetgeving het recht hebben om hun Persoonsgegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. U kunt rechtstreeks contact opnemen met GDC om toegang te krijgen tot uw gegevens of om deze te laten wijzigen of verwijderen. Het is mogelijk dat wij niet onder alle omstandigheden toegang kunnen verlenen tot uw gegevens of deze kunnen wijzigen of verwijderen.

Klachten

Als je een klacht hebt over onze omgang met je Persoonsgegevens, kun je contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming via onderstaande contactgegevens. Een klacht moet schriftelijk worden ingediend. Geef details over uw bezorgdheid of klacht zodat wij deze kunnen onderzoeken. We zullen bepalen of we actie zullen ondernemen naar aanleiding van uw klacht, wat, als we dat doen, het voeren van interne besprekingen met relevante bedrijfsvertegenwoordigers kan inhouden. We kunnen contact met u opnemen voor aanvullende details of verduidelijking over uw kwestie of klacht. We nemen contact met u op om u te informeren over onze reactie op uw klacht. U kunt ook het recht hebben om een klacht in te dienen bij een nationale of lokale regelgevende instantie.

9. AANVULLENDE INFORMATIE VOOR EUROPESE EN BRAZILIAANSE GEBRUIKERS

Gegevensbeheerder

GDC is de gegevensbeheerder in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming ("GDPR") en andere toepasselijke wetten inzake gegevensbescherming. Dit betekent dat GDC de hoofdverantwoordelijke is voor de zorg voor uw Persoonsgegevens en dit Beleid bepaalt de middelen en doeleinden voor de verwerking van Persoonsgegevens.

Wettelijke grondslagen voor verwerking

Wij zijn verplicht u te informeren over de rechtsgrondslagen voor onze verwerking van uw Persoonsgegevens, die in de onderstaande tabel worden beschreven. Als je vragen hebt over de rechtsgrondslag voor de verwerking van je Persoonsgegevens, neem dan contact met ons op via [email protected].

Doel van de verwerking Wettelijke basis
Onze diensten aanbieden De verwerking is noodzakelijk om het contract uit te voeren dat onze dienstverlening regelt.
Marketing Voor onderzoek en ontwikkeling Onze werving beheren en sollicitaties verwerken Voor naleving, fraudepreventie en veiligheid Anonieme gegevens maken Deze verwerkingsactiviteiten vormen onze legitieme belangen. We zorgen ervoor dat we alle mogelijke gevolgen voor jou en je rechten overwegen en afwegen voordat we je Persoonsgegevens verwerken voor onze legitieme belangen. We gebruiken je Persoonsgegevens niet voor activiteiten waarbij onze belangen zwaarder wegen dan de gevolgen voor jou (tenzij we je toestemming hebben of anderszins wettelijk verplicht of toegestaan zijn).
Voldoen aan de wet Verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen.
Met uw toestemming De verwerking is gebaseerd op uw toestemming. Wanneer wij ons baseren op uw toestemming, hebt u het recht om deze op elk gewenst moment in te trekken op de manier die is aangegeven op het moment dat wij uw gegevens verzamelen of door contact met ons op te nemen via [email protected].

Gebruik voor nieuwe doeleinden

Wij kunnen uw Persoonsgegevens gebruiken voor redenen die niet in dit Beleid worden beschreven, indien dit wettelijk is toegestaan en de reden verenigbaar is met het doel waarvoor wij de gegevens hebben verzameld.

Hoe lang gebruiken we uw Persoonsgegevens?

We gebruiken je Persoonsgegevens zo lang als nodig is, op basis van de reden waarom we ze hebben verzameld en waarvoor we ze gebruiken. Dit kan onder meer inhouden dat we moeten voldoen aan wettelijke, regelgevende, boekhoudkundige of rapportagevereisten.

Om de juiste bewaarperiode voor Persoonsgegevens te bepalen, houden we rekening met de hoeveelheid, aard en gevoeligheid van de Persoonsgegevens, het potentiële risico van schade door onbevoegd gebruik of onbevoegde openbaarmaking van je Persoonsgegevens, de doeleinden waarvoor we je Persoonsgegevens verwerken en of we die doeleinden op een andere manier kunnen bereiken, en de toepasselijke wettelijke vereisten.

In het algemeen bewaren we uw Persoonsgegevens voor de duur van uw betrokkenheid/betrokkenheid bij ons en zo lang als daarna redelijkerwijs nodig is. Er zijn ook bepaalde soorten informatie die volgens de wet gedurende een bepaalde periode bewaard moeten worden.

Uw individuele wettelijke rechten

U hebt het recht op toegang tot, rectificatie van, wissing van, beperking van Persoonsgegevens, overdraagbaarheid van Persoonsgegevens en om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw Persoonsgegevens als volgt:

· Toegang. U hebt het recht om ons te vragen of wij uw Persoonsgegevens verwerken en, zo ja, om een kopie van de Persoonsgegevens die wij over u bewaren, evenals om bepaalde andere informatie over onze verwerkingsactiviteiten te verkrijgen.

· Correctie. Als Persoonsgegevens die wij over u bewaren onvolledig of onjuist zijn, kunt u van ons verlangen dat wij deze corrigeren, hoewel het mogelijk is dat wij de juistheid van de nieuwe gegevens die u aan ons verstrekt, moeten verifiëren.

· Wissen. Hiermee kunt u ons vragen om Persoonsgegevens te wissen of te verwijderen als er geen goede reden is om deze nog langer te verwerken. U hebt ook het recht ons te vragen uw persoonsgegevens te wissen of te verwijderen wanneer u met succes uw recht op bezwaar tegen verwerking hebt uitgeoefend (zie hieronder), wanneer wij uw gegevens mogelijk onrechtmatig hebben verwerkt of wanneer wij uw persoonsgegevens moeten wissen om te voldoen aan de lokale wetgeving. Als u zich in Brazilië bevindt, kunt u ons ook vragen om persoonsgegevens te anonimiseren of te blokkeren die buitensporig of onnodig zijn of waarvoor we uw gegevens mogelijk onrechtmatig hebben verwerkt.

· Bezwaar maken. Wanneer onze reden voor het verwerken van uw Persoonsgegevens een legitiem belang is, kunt u bezwaar maken tegen de verwerking omdat u van mening bent dat dit invloed heeft op uw fundamentele rechten en vrijheden. Je hebt ook het recht om bezwaar te maken als we je Persoonsgegevens verwerken voor direct marketingdoeleinden.

· Beperking. U kunt ons in de volgende scenario's vragen om het gebruik van uw Persoonsgegevens op te schorten:

· als u wilt dat we de nauwkeurigheid van de gegevens vaststellen;

· wanneer ons gebruik van uw Persoonsgegevens onwettig is, maar u niet wilt dat wij deze wissen;

· wanneer u wilt dat wij uw gegevens langer bewaren dan normaal het geval is, omdat u deze nodig hebt om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen; of

· u bezwaar hebt gemaakt tegen ons gebruik van uw gegevens, maar we moeten controleren of we dwingende legitieme redenen hebben om uw gegevens te gebruiken.

· Overdracht. Waar mogelijk zullen wij u, of een door u gekozen derde partij, uw Persoonsgegevens verstrekken in een gestructureerd, algemeen gebruikt, machineleesbaar formaat. Merk op dat dit recht alleen van toepassing is op Persoonsgegevens die door u zijn verstrekt en waarvoor u ons in eerste instantie toestemming hebt gegeven om ze te gebruiken of wanneer we de informatie hebben gebruikt om een contract met u uit te voeren.

· Toestemming intrekken. Wanneer onze reden voor verwerking gebaseerd is op uw toestemming, kunt u deze toestemming te allen tijde intrekken. Als u uw toestemming intrekt, kunnen we bepaalde diensten mogelijk niet meer aan u leveren. Wij zullen u hierover informeren op het moment dat u uw toestemming intrekt.

· Geautomatiseerde besluitvorming. U hebt het recht om niet te worden onderworpen aan geautomatiseerde besluitvorming (bijv. profilering) die aanzienlijke gevolgen voor u heeft. In de volgende gevallen kunt u dit recht niet uitoefenen:

· Het geautomatiseerde besluit is nodig om een contract met u aan te gaan of uit te voeren.

· We hebben uw uitdrukkelijke toestemming om een dergelijke beslissing te nemen.

· Het geautomatiseerde besluit wordt toegestaan door de lokale wetgeving van een EU-lidstaat.

In de eerste twee bovengenoemde gevallen hebt u echter nog steeds het recht om menselijke tussenkomst te verkrijgen met betrekking tot de beslissing, om uw standpunt kenbaar te maken en om de beslissing te betwisten.

Als u vragen hebt over dit beleid of een van de bovenstaande rechten wilt uitoefenen, kunt u contact met ons opnemen via [email protected].

Het is mogelijk dat we u om specifieke informatie moeten vragen om uw identiteit te kunnen bevestigen en om er zeker van te zijn dat u het recht hebt om een recht met betrekking tot uw Persoonsgegevens uit te oefenen. Dit is een veiligheidsmaatregel om ervoor te zorgen dat Persoonsgegevens niet worden bekendgemaakt aan personen die geen recht hebben om deze te ontvangen. Wij kunnen ook contact met u opnemen om u om meer informatie te vragen met betrekking tot uw verzoek om ons antwoord te versnellen.

Er kunnen wettelijke of andere redenen zijn waarom we niet kunnen, of niet verplicht zijn, om te voldoen aan een verzoek om uw rechten uit te oefenen. We zullen gebruik maken van beschikbare wettelijke uitzonderingen op uw individuele rechten voor zover van toepassing. Als we uw verzoek afwijzen, zullen we u vertellen waarom, behoudens wettelijke beperkingen.

Je hebt ook het recht om op elk moment een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit (voor meer informatie zie https://edpb.europa.eu/about-edpb/board/members_en). Als u zich in het Verenigd Koninkrijk bevindt, hebt u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Information Commissioner's Office (ICO).

Internationale doorgifte van gegevens

Wij kunnen uw Persoonsgegevens buiten Europa overdragen. Wij zullen uw gegevens alleen buiten Europa overdragen waar dezelfde norm voor gegevensbescherming geldt of passende waarborgen zijn getroffen. Dit kan het volgende omvatten:

· transfers naar landen die door de Europese Commissie zijn goedgekeurd als landen met een adequaat beschermingsniveau;

· het gebruik van passende waarborgen zoals bindende bedrijfsregels of modelcontractbepalingen;

· de toestemming van de persoon op wie de persoonsgegevens betrekking hebben; of

· andere mechanismen of rechtsgronden die zijn toegestaan onder de toepasselijke Europese wetgeving.

10. INFORMATIE VOOR INWONERS VAN CALIFORNIË

We zijn verplicht door de California Consumer Privacy Act van 2018, zoals gewijzigd door de California Privacy Rights Act van 2020 (CPRA), die op 1 januari 2023 van kracht wordt, ("CCPA") om inwoners van Californië te informeren over hoe we hun Persoonsgegevens verzamelen, gebruiken en delen, en over de rechten en keuzes die we inwoners van Californië bieden met betrekking tot onze omgang met de Persoonsgegevens.

Uw Californische privacyrechten

Als inwoner van Californië hebt u de onderstaande rechten. Deze rechten zijn echter niet absoluut en we kunnen uw verzoek weigeren zoals toegestaan door de CCPA.

· Toegang en gegevensportabiliteit. U kunt het recht hebben om te verzoeken dat wij u een kopie verstrekken van de Persoonsgegevens die wij over u hebben verzameld. Daarnaast kunt u het recht hebben om te verzoeken dat wij u informatie verstrekken over de verzameling en het gebruik van uw persoonsgegevens in de afgelopen 12 maanden, met inbegrip van: (a) de categorieën en specifieke stukken persoonsgegevens die we verzamelen; (b) de categorieën bronnen waarvan we persoonsgegevens verzamelen; (c) het zakelijke of commerciële doel waarvoor we persoonsgegevens verzamelen, verkopen of delen; (d) de categorieën derden aan wie we persoonsgegevens bekendmaken; en (e) de categorieën persoonsgegevens die voor een zakelijk doel bekend zijn gemaakt of aan derden zijn verkocht en de categorieën derden aan wie dergelijke persoonsgegevens zijn verkocht of bekendgemaakt. U kunt ons slechts twee keer per periode van 12 maanden om toegang tot uw persoonlijke gegevens verzoeken.

· Verwijdering. U kunt het recht hebben om ons te verzoeken bepaalde persoonlijke gegevens die we over u hebben verzameld te verwijderen. Het voorgaande is onderhevig aan ons recht om uw persoonsgegevens te bewaren voor specifieke doeleinden die zijn toegestaan onder de CCPA. Als we niet in staat zijn om aan een dergelijk verzoek te voldoen, zullen we u hiervan op de hoogte stellen.

· Correctie. U kunt het recht hebben om ons te verzoeken onnauwkeurigheden te corrigeren in de persoonlijke gegevens die we over u hebben verzameld.

· Recht om het gebruik en de openbaarmaking van gevoelige persoonlijke gegevens te beperken. De CCPA geeft u het recht om een bedrijf op te dragen het gebruik of de openbaarmaking van uw gevoelige persoonlijke gegevens te beperken tot het gebruik dat noodzakelijk is om de diensten uit te voeren of de goederen te leveren die u redelijkerwijs verwachtte in uw verzoek om die goederen of diensten en om bepaalde activiteiten uit te voeren die zijn toegestaan door de CCPA. We verzamelen, gebruiken of onthullen geen gevoelige persoonlijke gegevens voor andere doeleinden dan de doeleinden die noodzakelijk zijn om de betreffende diensten te leveren of zoals toegestaan door de CCPA.

· Recht op opt-out. U kunt het recht hebben om te vragen dat uw persoonlijke gegevens niet worden gedeeld (zoals hierboven gedefinieerd) met derden.

· Non-discriminatie. Je hebt het recht om de hierboven beschreven rechten uit te oefenen zonder te worden gediscrimineerd. Dit betekent dat we je niet zullen straffen voor het uitoefenen van je rechten door acties zoals het weigeren van goederen of diensten, het verhogen van de prijs/tarief van goederen of diensten, het verlagen van de servicekwaliteit, of het suggereren dat we je kunnen straffen zoals hierboven beschreven voor het uitoefenen van je rechten. De CCPA staat ons echter toe om u een andere prijs in rekening te brengen of een andere servicekwaliteit te bieden als dat verschil redelijkerwijs gerelateerd is aan de waarde van de Persoonsgegevens die we niet kunnen gebruiken.

Hoe u uw rechten kunt uitoefenen

U kunt uw Californische privacyrechten als volgt uitoefenen:

*Recht op informatie, toegang en verwijdering*

U kunt een verzoek indienen om uw informatie-, inzage- en verwijderingsrechten uit te oefenen door:

· Neem contact met ons op via [email protected]

· Verificatie van identiteit. De CCPA vereist dat we de identiteit van de persoon die het verzoek indient verifiëren voordat we een inhoudelijk antwoord op het verzoek geven. Een verzoek moet voldoende gedetailleerd zijn om ons in staat te stellen het te begrijpen, te evalueren en te beantwoorden. De aanvrager moet voldoende informatie verstrekken om ons in staat te stellen redelijkerwijs te verifiëren dat de persoon in kwestie de persoon is over wie we informatie hebben verzameld. Een verzoek kan ook worden ingediend namens uw kind jonger dan 13 jaar.

· Gemachtigde agenten. Inwoners van Californië kunnen een "gevolmachtigd agent" machtigen om namens hen aanvragen in te dienen. We vereisen dat de gemachtigde een schriftelijke machtiging heeft die deze machtiging bevestigt.

*Persoonlijke gegevens verkopen of delen voor contextoverschrijdende reclamedoeleinden*

Onze websites en online diensten en de websites van onze mediapartners kunnen gebruikmaken van analyse- en reclametools die ons en onze analyse- en marketingpartners in staat stellen om informatie over internet- of andere elektronische netwerkactiviteiten te verzamelen en openbaar te maken op basis van uw activiteiten op onze diensten en websites en de websites van onze mediapartners, waaronder om uw gebruik van onze diensten en onze diensten met onze mediapartners te analyseren en om u advertenties aan te bieden die voor u relevant zijn (gezamenlijk "cross-context gedragsreclame"). Houd er echter rekening mee dat we niet bewust Persoonlijke Gegevens van consumenten jonger dan 16 jaar verkopen of delen zonder ouderlijke toestemming.

*Persoonlijke informatie die we verzamelen, gebruiken en delen*

De tabel hieronder geeft een overzicht van welke gegevens we kunnen verzamelen of welke gegevens verzameld kunnen zijn van inwoners van Californië gedurende de laatste 12 maanden voor de ingangsdatum van dit Beleid.

Houd er rekening mee dat de categorieën en voorbeelden in de onderstaande lijst zijn gedefinieerd in de CCPA. Dit betekent niet dat alle voorbeelden van die categorie persoonsgegevens ook daadwerkelijk door GDC zijn verzameld, maar weerspiegelt onze overtuiging te goeder trouw dat naar ons beste weten een deel van die informatie van de toepasselijke categorie kan worden en kan zijn verzameld. Bepaalde categorieën persoonsgegevens worden bijvoorbeeld alleen verzameld als u dergelijke persoonsgegevens rechtstreeks aan ons verstrekt.

Categorieën van informatie die we verzamelen Gegevenselementen binnen de categorie Verzamelen we deze informatie? Delen we deze informatie voor zakelijke doeleinden?
Identificatiemiddelen Echte naam, alias, postadres, unieke persoonlijke identificator, klantnummer, e-mailadres, accountnaam, andere soortgelijke identificatoren. Ja Geen
Online Identifiers Een online identificator of andere persistente identificator die kan worden gebruikt om een persoon, familie of apparaat te herkennen, in de loop van de tijd en in verschillende diensten, met inbegrip van maar niet beperkt tot een apparaatidentificator; een Internet Protocol-adres; cookies, bakens, pixeltags, mobiele advertentie-identificatoren of vergelijkbare technologie; klantnummer, uniek pseudoniem of gebruikersalias; telefoonnummers, of andere vormen van persistente of probabilistische identificatoren (d.w.z., de identificatie van een persoon of apparaat met een mate van zekerheid of waarschijnlijker dan niet) die kan worden gebruikt om een bepaalde persoon of een bepaald apparaat te identificeren. Ja Geen
Beschermde classificatiekenmerken Ras, religie, seksuele geaardheid, genderidentiteit, genderexpressie, leeftijd Leeftijd mogelijk Geen
Commerciële informatie Gegevens over persoonlijke eigendommen, producten of diensten die zijn gekocht, verkregen of overwogen, of andere aankoop- of consumptiegeschiedenis of -tendensen Geen Geen
Biometrische informatie Fysiologische, biologische of gedragskenmerken van een persoon, waaronder DNA, die afzonderlijk of in combinatie met elkaar of met andere identificatiegegevens kunnen worden gebruikt om de identiteit van een persoon vast te stellen. Biometrische informatie omvat, maar is niet beperkt tot, beelden van de iris, het netvlies, de vingerafdruk, het gezicht, de hand, de handpalm, aderpatronen en stemopnames, waaruit een identificatiesjabloon, zoals een gezichtsafdruk, een minutiae-sjabloon of een stemafdruk, kan worden geëxtraheerd, en toetsaanslagpatronen of -ritmes, looppatronen of -ritmes, en slaap-, gezondheids- of trainingsgegevens die identificerende informatie bevatten. Geen Geen
Internet- of netwerkinformatie Browsegeschiedenis, zoekgeschiedenis en informatie over de interactie van een consument met een internetwebsite, -toepassing of -advertentie. Ja Ja
Geolocatiegegevens Precieze locatie, bijvoorbeeld afgeleid van GPS-coördinaten of telemetriegegevens. Ja Ja
Beroeps- of arbeidsinformatie Informatie met betrekking tot iemands huidige, vroegere of toekomstige werk of professionele ervaring (bijv. functiegeschiedenis, prestatiebeoordelingen) en educatieve achtergrond. Mogelijk Geen
Financiële informatie Bankrekeningnummer, debit- of creditcardnummers, verzekeringspolisnummer en andere financiële informatie. Ja Ja
Medische informatie Persoonlijke informatie over de gezondheid of gezondheidszorg van een persoon, waaronder informatie over de ziektekostenverzekering. Geen Geen

11. INFORMATIE VOOR INWONERS VAN VIRGINIA

Op grond van de Virginia Consumer Data Protection Act hebben inwoners van Virginia de volgende rechten met betrekking tot het verzamelen, gebruiken en openbaar maken van hun persoonlijke gegevens door GDC. Voor de uitoefening van de rechten in dit gedeelte worden de genoemde termen als volgt gedefinieerd:

Definities:

· Profilering betekent elke vorm van geautomatiseerde verwerking om persoonlijke aspecten met betrekking tot iemands economische situatie, gezondheid, persoonlijke voorkeuren, interesses, betrouwbaarheid, gedrag, locatie of bewegingen te evalueren, analyseren of voorspellen.

· Verkoop van persoonlijke gegevens betekent de uitwisseling van persoonlijke gegevens tegen een geldelijke vergoeding.

· Gericht adverteren betekent het tonen van advertenties aan een consument waarbij de advertentie is geselecteerd op basis van persoonlijke gegevens die zijn verkregen uit de activiteiten van die consument in de loop van de tijd en op niet-aangesloten websites of onlinetoepassingen om de voorkeuren of interesses van die consument te voorspellen.

Als inwoner van Virginia kunt u de onderstaande rechten hebben.

· Recht op toegang. U kunt het recht hebben om te bevestigen of wij uw persoonlijke gegevens verwerken en om toegang te krijgen tot uw persoonlijke gegevens.

· Recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kunt het recht hebben om te verzoeken dat wij u een kopie verstrekken van de persoonsgegevens die u eerder aan GDC hebt verstrekt.

· Recht op correctie. U kunt het recht hebben om ons te verzoeken onnauwkeurigheden te corrigeren in de persoonlijke gegevens die we over u hebben verzameld.

· Recht op verwijdering. U kunt het recht hebben om ons te verzoeken bepaalde persoonlijke gegevens die we over u hebben verzameld te verwijderen. Het voorgaande is onderhevig aan ons recht om uw persoonsgegevens te bewaren voor specifieke doeleinden die zijn toegestaan onder de toepasselijke staatswetgeving. Als we niet in staat zijn om aan een dergelijk verzoek te voldoen, zullen we u hiervan op de hoogte stellen.

· Recht op opt-out. U kunt het recht hebben om te vragen dat uw persoonlijke gegevens niet worden verkocht aan derden of worden gebruikt voor gerichte reclame of profilering ter bevordering van beslissingen die wettelijke of vergelijkbare significante gevolgen voor u hebben.

· Beroep. U hebt het recht om in beroep te gaan tegen de weigering van GDC om gebruik te maken van een van de bovengenoemde rechten. U kunt dit doen door te reageren op het bericht waarin GDC haar weigering kenbaar heeft gemaakt en aan te geven dat u in beroep wilt gaan tegen die weigering.

Hoe u uw rechten kunt uitoefenen

Als u inwoner bent van Virginia, kunt u uw rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via [email protected].

12. ANDERE STATEN VAN DE VERENIGDE STATEN PRIVACYRECHTEN

De staten Colorado, Connecticut en Utah geven hun inwoners elk het recht op:

· Bevestigen of we hun persoonlijke gegevens verwerken.

· Bepaalde persoonlijke gegevens inzien en verwijderen.

· Gegevensportabiliteit.

· Opt-out van verwerking van persoonlijke gegevens voor gerichte reclame en verkoop.

De staten Colorado en Connecticut geven hun inwoners ook elk het recht om:

· Onjuistheden in hun persoonlijke gegevens corrigeren, rekening houdend met de aard van de gegevensverwerking.

· Opt-out van profilering ter bevordering van beslissingen die wettelijke of vergelijkbare significante gevolgen hebben.

Als u inwoner bent van een van deze staten, kunt u elk van deze rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen [email protected].

De staat Nevada biedt zijn inwoners een beperkt recht om af te zien van de verkoop van bepaalde persoonlijke gegevens. Inwoners die gebruik willen maken van dit opt-out recht, kunnen een verzoek sturen naar het volgende adres: [email protected]. We verkopen momenteel echter geen gegevens waarvoor de opt-outvereisten van deze wet gelden.

13. LINKS NAAR ANDERE WEBSITES

Bij het verlenen van onze diensten, op onze websites en op de websites van onze mediapartners, kunnen we links opnemen naar websites, mobiele toepassingen en andere inhoud van derden. GDC is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van derden en dit beleid is niet van toepassing op websites, mobiele toepassingen of andere inhoud van derden. GDC garandeert, keurt of onderschrijft geen informatie, materiaal, diensten of producten op of beschikbaar via een dergelijke gekoppelde website, mobiele toepassing of andere inhoud van derden. GDC is niet verantwoordelijk voor de inhoud van dergelijke eigendommen van derden waarnaar wij linken.

14. INFORMATIE OVER COOKIES

Cookies zijn kleine stukjes gegevens die op uw computer worden opgeslagen en die onthouden wat u invoert tijdens het surfen op een website. Ga voor meer informatie over cookies en hoe ze werken naar: www.aboutcookies.org.

We gebruiken cookies om onze service te verbeteren en uw gebruikerservaring te vergroten, bijvoorbeeld om u de meest relevante informatie te tonen wanneer u terugkeert naar onze site.

Wanneer we cookies gebruiken, verwerken we doorgaans geen informatie waarmee een gebruiker persoonlijk kan worden geïdentificeerd. Door onze websites te gebruiken, geeft u ons toestemming om cookies te gebruiken. U kunt het gebruik van cookies beheren en cookies uitschakelen of verwijderen via de instellingen van uw browser. De helpfunctie in de browser van uw voorkeur zou u de juiste informatie moeten geven.

Meer informatie over het uitschakelen of verwijderen van cookies vindt u hieronder en op https://www.aboutcookies.org/cookie-faq/.

Sommige browsers bieden handige cookie-gidsen:

· Chroom: https://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=en&answer=95647&p=cpn_cookies

· Firefox: http://support.mozilla.org/en-US/kb/Cookies

· Internet Explorer: http://support.microsoft.com/kb/278835

· Safari 5 voor Mac: https://support.apple.com/e

· Opera: http://help.opera.com/Linux/10.50/en/cookies.html

Daarnaast biedt Google Analytics zijn eigen opt-out opties:

· http://tools.google.com/dlpage/gaoptout

In het geval van mobiele apparaten kan het nodig zijn om de handleiding van het apparaat te raadplegen om cookies effectief te beheren. Beperking van cookies kan gevolgen hebben voor de functionaliteit van onze websites.

SOORTEN COOKIES
We kunnen cookies voor verschillende doeleinden en met verschillende functies gebruiken.

Essentiële cookies zijn nodig om onze websites effectief te laten werken. Ze helpen onze websites bruikbaar te maken door basisfunctionaliteiten mogelijk te maken, zoals paginanavigatie en toegang tot beveiligde delen van onze websites. Cookies van deze aard kunnen ook worden gebruikt om onze websites om veiligheidsredenen te beschermen en te versnellen en om onze vertrouwde bezoekers te identificeren. Ze kunnen bots filteren en onderscheiden van legitieme gebruikers, waardoor elke vorm van spam op onze websites wordt voorkomen.

Voorkeurscookies stellen onze websites in staat om informatie te onthouden die de manier verandert waarop onze websites zich gedragen of eruit zien. Ze kunnen ook worden gebruikt om diensten te leveren waarom u hebt gevraagd.

Analytics-cookies analyseren informatie over hoe onze websites worden gebruikt. Analytics-cookies kunnen informatie verwerken over het aantal bezoekers op onze websites, waar bezoekers op onze websites vandaan komen, de pagina's die ze bezoeken, scrollactiviteiten, downloads, informatie over user agents, de tijd die u op onze websites doorbrengt en bij benadering de geolocatie van een apparaat dat u gebruikt om toegang te krijgen tot onze websites. We gebruiken deze informatie om rapporten samen te stellen die ons helpen onze websites te verbeteren.

Als we anderen toestaan om cookies te plaatsen via onze websites en/of apps, worden deze cookies "cookies van derden" genoemd.

Hieronder vindt u meer informatie over de meest voorkomende cookies die we gebruiken, hoe ze worden gebruikt en hoe lang ze op uw computer of apparaat worden opgeslagen.

Onze meest gebruikte cookies zijn:

Cookie Beschrijving
KAX_P - Geplaatst door GDC Dit is een cookie van de eerste partij die ons informatie geeft over hoe bezoekers onze websites ontdekken (bijvoorbeeld of ze op een Google-zoekresultaat of een advertentie hebben geklikt of het adres van een van onze websites in hun browser hebben getypt). Deze cookie wordt 1 maand bewaard.
Google Analytics - Geplaatst door Google Deze cookie van derden verschaft ons informatie over uw gebruik van de site, inclusief waarvandaan de site is bezocht, tijdstip van bezoek, bekeken pagina's, enzovoort. Deze cookie wordt 2 jaar bewaard.
Google AdWords - Geplaatst door Google Deze cookie van derden stelt ons in staat om reclame te maken voor onze site met behulp van Google AdWords-campagnes. Deze cookie wordt 2 jaar bewaard.
Google Cookies _ga - Google-cookie dat wordt gebruikt om gebruikers te identificeren en dat na 2 jaar verloopt. _gid - cookie van Google om gebruikers te identificeren die na 24 uur verloopt. _gasessionid - Geplaatst door Google. Wordt gebruikt om gebruikersactiviteit te koppelen aan een specifiek tijdsvenster. _gaclientid - Geplaatst door Google. Unieke identifier voor een browser-apparaatpaar die Google Analytics helpt gebruikersacties op een site te koppelen. _utmzz - Geplaatst door Google. Wordt gebruikt om bij te houden waar bezoekers vandaan kwamen.
Microsoft Cookies Microsoft Clarity. Geplaatst door Microsoft. Wordt gebruikt om de interactie van gebruikers met een site bij te houden. MMID - Geplaatst door Microsoft Identificeert unieke webbrowsers die Microsoft-sites bezoeken.
KTag-cookies (ons intern volgsysteem) g_uuid - KTag gebruikers-ID. Geplaatst door gambling.com groep en gebruikt om een anonieme identificatie toe te wijzen aan elke gebruiker zodat we de inhoud kunnen afstemmen op jouw voorkeuren. g_sid - KTag sessie-id. Geplaatst door gambling.com groep en gebruikt om een anonieme sessie toe te wijzen aan elke gebruiker zodat we kunnen bijhouden welke advertenties het beste presteren.
Optin Monster Koekjes Geplaatst door Optin Monster. Gebruikt om gebruikersinteracties met AB-tests bij te houden.
Aangepaste cookies PrivacyModalBezocht. Geplaatst door gambling.com. Wordt gebruikt om bij te houden of gebruikers interactie hebben gehad met een model om te voorkomen dat het twee keer wordt getoond.
Hotjar - Geplaatst door Hotjar Met deze cookie van derden kunnen we het gedrag van gebruikers op onze websites meten en observeren, zonder dat er een verband is met persoonlijke informatie.
Outbrain Met deze cookie van derden kunnen we inhoud op maat maken op basis van de voorkeuren van de kijker. Deze cookie wordt 10 maanden bewaard.
Viafoura Met deze cookie van derden kunnen we interactieve functies maken voor onze gebruikers op sommige van onze websites en kunt u inloggen om een opmerking te plaatsen, een opmerking leuk te vinden, een gebruiker of een gesprek te volgen, enz.
Cloudflare - Geplaatst door Cloudfare. Deze cookie is strikt noodzakelijk voor de beveiligingsfuncties van Cloudflare en kan niet worden uitgeschakeld. Het komt niet overeen met een gebruikers-ID in uw webapplicatie en slaat geen persoonlijk identificeerbare informatie op. Deze cookie wordt 12 maanden bewaard.
Vizibl Deze cookie wordt gebruikt om GDC advertenties aan te bieden die relevant zijn voor u, op basis van uw interesses. Ze worden ook gebruikt om het aantal keren dat u een advertentie ziet te beperken en om de effectiviteit van een reclamecampagne te meten. Deze cookie wordt voor onbepaalde tijd opgeslagen.
Facebook aangepaste doelgroepen Deze cookie wordt gebruikt om voor u relevante GDC-advertenties aan te bieden op basis van uw acties op locatie. Deze cookie wordt 180 dagen bewaard. We kunnen Facebook custom audiences gebruiken om advertenties te leveren aan e-mailabonnees op basis van e-mailadressen die we hebben verzameld. Meer informatie over Facebook-reclame vindt u hier. Als u wilt weten hoe u zich afmeldt voor Facebook-reclame, gaat u hier naar toe.
PushEngage Deze cookie wordt gebruikt om u meldingen te sturen die relevant zijn voor u op basis van uw interesses, nadat u zich hebt aangemeld voor het ontvangen van meldingen van GDC. Ze worden ook gebruikt om u meldingen te sturen op basis van uw geolocatie. Klik hier voor instructies over hoe u zich kunt afmelden voor het ontvangen van meldingen.
Cohort - ID Deze cookie wordt gebruikt om de gebruiker op basis van zijn apparaat in een groep in te delen, zodat we betere aanbiedingen kunnen doen.
Criteo Deze cookie wordt gebruikt om GDC advertenties aan te bieden die relevant zijn voor u, op basis van uw interesses. Ze worden ook gebruikt om het aantal keren dat u een advertentie ziet te beperken en om de effectiviteit van een reclamecampagne te meten. Deze cookie wordt voor onbepaalde tijd opgeslagen. Als je je wilt afmelden voor onze service voor alle browsers die we hebben kunnen koppelen aan de cookie-ID van je huidige browser, raadpleeg dan de afmeldmodule in het gedeelte "Gebruikerskeuzes" hier. Als u zich alleen wilt afmelden voor uw huidige browser, vinkt u het vakje af.
ALGOLIA Deze cookie wordt gebruikt voor zoekanalyses en voorkeuren. Deze cookie wordt 6 maanden bewaard.
op_lijst_regio_us Deze cookie slaat de voorkeursstaat van de gebruiker in de VS op. Deze cookie verloopt wanneer de gebruikerssessie eindigt.
__gads Google Advertising-cookie, verloopt na 13 maanden.
__gpi Google Advertising-cookie, verloopt na 13 maanden.
__qca: Quantcast Digital Advertising-cookie voor het opslaan en volgen van publieksbereik, verloopt na 13 maanden.
_cc_id Lotame cookie voor digitale marketing, verloopt na 270 dagen.
_fbp Facebook Pixel cookie, verloopt na 3 maanden.
_gcl_au Google Analytics- en advertentiecookie, verloopt na 90 dagen.
_uetsid Bing Advertising-cookie, verloopt na 1 dag.
advertentie Gebruikt om eventuele verwijzingen te volgen (zoals rotowire.com/try), beperkt tot die sessie.
cookie Digitale marketing cookies, verloopt na 28 dagen.
cto_bod Criteo Advertising cookie, verloopt na 13 maanden.
cto_bundel Criteo Advertising cookie, verloopt na 13 maanden.
panoramaId_expiry Lotame cookie voor digitale marketing, verloopt na 7 dagen.
panoramaId Lotame cookie voor digitale marketing, verloopt na 7 dagen.
panoramaIdType Lotame cookie voor digitale marketing, verloopt na 7 dagen.
PHPSESSID De unieke sessie-ID van een ingelogde gebruiker, verloopt na 1 jaar.
RW_addons Gebruikt in het abonnementsproces om bij te houden of een abonnee een optionele add-on (zoals een tijdschrift) heeft gekocht, beperkt tot die sessie.
RW_coupon Wordt gebruikt om speciale codes voor abonnementen in te wisselen, beperkt tot die sessie.
RW_bestelTotaal Wordt gebruikt in het inschrijvingsproces om wijzigingen in het ordertotaal weer te geven, vervalt na 1 jaar.
RW_bekekenSubKeuzes Indrukcookie gebruikt om conversies bij te houden, beperkt tot die sessie.
rwbaseballmyleague De voorkeurscompetitie van de gebruiker in de functie MyLeagues, beperkt tot die sessie.
rwbasketballmyleague De voorkeurscompetitie van de gebruiker in de functie MyLeagues, beperkt tot die sessie.
RWCFBrankings Wordt gebruikt om de voorkeuren van een gebruiker op onze College Football Rankings pagina te bewaren, vervalt na 6 maanden.
RWDefvsPos90Stats Wordt gebruikt om de voorkeuren van een gebruiker te bewaren op onze pagina Verdediging vs Positie (Per 90 Minuten), vervalt na 6 maanden.
RWDefvsPosTotStats Wordt gebruikt om de voorkeuren van een gebruiker op onze pagina Voetbalverdediging vs Positie te bewaren, vervalt na 6 maanden.
rwfootballmyleague De voorkeurscompetitie van de gebruiker in de functie MyLeagues, beperkt tot die sessie.
rwhockeyleague De voorkeurscompetitie van de gebruiker in de functie MyLeagues, beperkt tot die sessie.
rwlanding Wordt gebruikt om een gebruiker terug te leiden naar wat hij aan het bekijken was nadat hij zich heeft aangemeld, verloopt na 1 dag.
rwmlbH2HPunten Gebruikt om de voorkeuren van een gebruiker op onze MLB Rankings pagina te bewaren, verloopt na 6 maanden.
rwmlbH2HRoto Gebruikt om de voorkeuren van een gebruiker op onze MLB Rankings pagina te bewaren, verloopt na 6 maanden.
rwmlbPoints Gebruikt om de voorkeuren van een gebruiker op onze MLB Rankings pagina te bewaren, verloopt na 6 maanden.
RWMLBPositionEligibility Wordt gebruikt om de voorkeuren van een gebruiker op onze MLB Games Played By Position pagina te bewaren, vervalt na 6 maanden.
RWMLBVooruitzicht Wordt gebruikt om de voorkeuren van een gebruiker op onze MLB Geprojecteerde Starters-pagina te bewaren, vervalt na 6 maanden.
rwmlbRoto Gebruikt om de voorkeuren van een gebruiker op onze MLB Rankings pagina te bewaren, verloopt na 6 maanden.
rwnbaH2HPunten Wordt gebruikt om de voorkeuren van een gebruiker op onze Basketball Rankings pagina's te bewaren, verloopt na 6 maanden.
rwnbaH2HRoto Wordt gebruikt om de voorkeuren van een gebruiker op onze Basketball Rankings pagina's te bewaren, verloopt na 6 maanden.
rwnbaPoints Wordt gebruikt om de voorkeuren van een gebruiker op onze Basketball Rankings pagina's te bewaren, verloopt na 6 maanden.
rwnbaRoto Wordt gebruikt om de voorkeuren van een gebruiker op onze Basketball Rankings pagina's te bewaren, verloopt na 6 maanden.
RWNFLrankings Bewaart de NFL score- en roostervoorkeuren van een gebruiker op de veilingwaarde- en ranglijstpagina's. Verloopt na 6 maanden.
rwnhlPts Bewaart de NHL score- en roostervoorkeuren van een gebruiker op de veilingwaarde- en ranglijstpagina's. Verloopt na 6 maanden.
rwnhlRoto Bewaart de NHL score- en roostervoorkeuren van een gebruiker op de veilingwaarde- en ranglijstpagina's. Verloopt na 6 maanden.
RWPlayerPer90Stats Wordt gebruikt om de voorkeuren van een gebruiker te bewaren op onze pagina Statistieken voetballer (per 90 minuten), vervalt na 6 maanden.
RWPlayerStats Wordt gebruikt om de voorkeuren van een gebruiker te bewaren op onze pagina Statistieken voetballer, vervalt na 6 maanden.
RWPrizePicksProjections Onthoudt de voorkeurssporten van een gebruiker op onze Prize Picks-pagina, vervalt na 6 maanden.
rwsoccermyleague De voorkeurscompetitie van de gebruiker in de functie MyLeagues, beperkt tot die sessie.
RWSOCrankings Behoudt de voorkeuren van een gebruiker voor voetbalscores en roosters op de pagina's voor weekklassementen en seizoensklassementen, vervalt na 6 maanden.
RWTeamStats Wordt gebruikt om de voorkeuren van een gebruiker op onze Voetbal Team Statistieken pagina te bewaren, vervalt na 6 maanden.
.33across.com Het 33Across-platform levert programmatische video- en display-advertentie-inkomsten aan uitgevers op verschillende apparaten.
.adform.net Adform is een advertentieplatform.
.amazon-adsystem.com Amazon Ad System is een online advertentieservice die advertenties laat zien op het Amazon netwerk.
.colossusssp.com Colossus SSP is een op maat gemaakt platform voor de aanbodzijde dat een diverse marktplaats biedt, waardoor merken van alle groottes in contact kunnen komen met een multicultureel en algemeen marktpubliek.
.connextra.nl Connextra is de nr. 1 advertentieserver voor de gamingindustrie, die live prijzen en berichten levert in dynamisch opgebouwde online advertenties.
.creativecdn.com RTB House is een wereldwijd bedrijf dat op AI gebaseerde reclame- en marketingtechnologieën levert aan grote merken en bureaus wereldwijd.
.crwdcntrl.net crwdcntrl.net is eigendom van Lotame Solutions Inc. "Data Management Platform: Lotame geeft haar Data Management Platform software in licentie aan online uitgevers, marketeers, bureaus en andere bedrijven voor hun gebruik bij het verzamelen, organiseren en activeren van gegevens voor hun marketingdoeleinden.
.id5-sync.com ID5 is een identiteitsplatform voor de digitale reclame-industrie dat uitgevers helpt hun websites te gelde te maken en de privacy van hun gebruikers te beschermen.
.mediago.io MediaGo is een wereldwijd AI-geïntegreerd marketingplatform onder de merknaam Baidu Global dat klanten helpt snel uit te breiden naar de wereldmarkt en hun internationale invloed te vergroten.
.prebid.a-mo.net Prebid Mobile is een open-source bibliotheek die een end-to-end header biedoplossing biedt voor uitgevers van mobiele apps.
.pub.netwerk Reclame- of reclamegerelateerde diensten levert, zoals gegevensverzameling, gedragsanalyse of retargeting.
.quantserve.nl quantserve.com is een domein dat wordt gebruikt door Quantcast. Het domein wordt gebruikt voor advertenties en analyses.
.scorecardresearch.nl ScorecardResearch.com is een domein dat eigendom is van Full Circle Studies, een marktonderzoeksbureau dat deel uitmaakt van Comscore, Inc. Comscore is een media-analyse- en meetbedrijf dat marketinggegevens, analyses en digitaal marktonderzoek levert aan zijn klanten.
adnxs.com Adnxs.com wordt beheerd door AppNexus, een bedrijf dat technologie, gegevens en analyses levert om bedrijven te helpen bij het kopen en verkopen van online display advertising.
biedschakelaar BidSwitch biedt onmiddellijke en naadloze realtime toegang voor vraag- en aanbodpartners in alle mediatypen (display, mobiel, video, native, enz.).
dotomi Dotomi biedt Personalized Media display advertising die dynamisch wordt aangepast in real time op gebruikers- en impressieniveau.
justpremium Justpremium biedt programmatisch kopen en verkopen van online advertentieruimte met realtime technologieën.
openx OpenX is een leider op het gebied van programmatisch adverteren en stimuleert monetisatie en advertentie-inkomsten voor uitgevers.
quantserve quantserve.com is een domein dat wordt gebruikt door Quantcast. Het domein wordt gebruikt voor advertenties en analyses.
sonobi Sonobi is een consumentgericht technologiebedrijf dat een mediamarktplaats biedt om adverteerders met elkaar in contact te brengen.

Houd er rekening mee dat onze adverteerders ook cookies kunnen gebruiken op hun websites en dat wij geen controle hebben over dit gebruik.

Als u vragen hebt over dit beleid of een van de bovenstaande rechten wilt uitoefenen, kunt u contact met ons opnemen via [email protected].

We zullen onmiddellijk reageren op alle legitieme verzoeken en in elk geval binnen de door de toepasselijke wetgeving voorgeschreven termijnen. Over het algemeen moeten we binnen een maand na ontvangst van het verzoek reageren. Soms kan het langer dan een maand duren als uw verzoek bijzonder complex is of als u een aantal verzoeken hebt ingediend. In dat geval brengen we u op de hoogte en houden we u op de hoogte.

Updates van dit beleid

We kunnen dit Beleid van tijd tot tijd wijzigen. U kunt altijd een actuele versie van dit beleid vinden op onze websites.

Dit beleid is bijgewerkt per 31 augustus 2023.